ELMİ-NƏZƏRİ
PEDAQOJİ JURNAL
2016 - 6
access type Open Access

Say: 676

ISSN (Print): 0134-3289

ISSN (Onlayn): 2617-8060

Dövrilik: İldə 6 dəfə

MƏQALƏLƏR

Nərminə Alnağıyeva


Telman Qardaşov


Tofiq Məmmədov, Ayxan Hüseynli


Səbinə Ağayeva, Elnarə Məmmədova


Buludxan Xəlilov


Böyükağa Mikayıllı


Nəcəf Nəcəfov


İlham Əhmədov, Nigar Məmmədova


«Azərbaycan məktəbi» Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi akademik jurnaldır. Jurnal aşağıdakı tədqiqat sahələri üzrə orijinal məqalələr dərc edir: təhsil idarəçiliyi; təhsil fəlsəfəsi və təhsil nəzəriyyəsi; təhsil siyasəti; kurikulum; təhsil texnologiyaları; pedaqogika; təhsilin sosiologiyası; təhsil tarixi; xüsusi təhsil; müəllim hazırlığı; qiymətləndirmə və s. Jurnalda, həmçinin təhsillə bağlı yerli və xarici nəşriyyatlarda çap olunan kitablar haqqında icmallara yer verilir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər sırasındadır.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ