ELMİ-NƏZƏRİ
PEDAQOJİ JURNAL
2020 - 1
access type Open Access

Say: 690

ISSN (Print): 0134-3289

ISSN (Onlayn): 2617-8060

Dövrilik: İldə 4 dəfə

MƏQALƏLƏR

Dr. Könül Abaslı, Suqra Cəfərova


Lalə Məmmədova


Tuğba Aydın Öztürk, Əbülfəz Süleymanlı, Deniz Ülke Arıboğan, Hale Aslı Kılıç


Rübabə Mərdanova


Misir Mərdanov, Aynur Həsənova


«Azərbaycan məktəbi» Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi akademik jurnaldır. Jurnal aşağıdakı tədqiqat sahələri üzrə orijinal məqalələr dərc edir: təhsil idarəçiliyi; təhsil fəlsəfəsi və təhsil nəzəriyyəsi; təhsil siyasəti; kurikulum; təhsil texnologiyaları; pedaqogika; təhsilin sosiologiyası; təhsil tarixi; xüsusi təhsil; müəllim hazırlığı; qiymətləndirmə və s. Jurnalda, həmçinin təhsillə bağlı yerli və xarici nəşriyyatlarda çap olunan kitablar haqqında icmallara yer verilir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər sırasındadır.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ