AYGÜN BAĞIRLI

AYGÜN BAĞIRLI

Last seen: 6 months ago

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi

Member since Jun 12, 2023