ELMİ-NƏZƏRİ, PEDAQOJİ JURNAL

SON SAY

Azərbaycan məktəbi | 2021 №1

Buraxılış ili: 2021

Müasir dövrdə təhsil sistemində innovativ yanaşmalar cəmiyyətin inkişaf tendensiyası, in- teqrasiy...

Daha Detallı
Faylı görüntülə
TƏDQİQATÇILIQ MƏDƏNİYYƏTİ SƏRİŞTƏ ƏSASLI TƏHSİLİN YENİ MƏZMUNUNUN MÜHÜM KOMPONENTİ KİMİ

Müəlliflər:İntiqam Cəbrayılov

Məqalədə tədqiqatçılıq mədəniyyəti anlayışının mahiyyəti izah olunur, səriştə əsaslı təhsilin yeni ...İNDEKSLƏMƏ

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

BİZİ İZLƏYİN