CAVİD TAPDIQLI

CAVİD TAPDIQLI

Last seen: 6 months ago

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Fizikanın tədrisi texnologiyası kafedrasının doktorantı

Member since Jun 12, 2023