KAMAL CAMALOV

KAMAL CAMALOV

Last seen: 6 months ago

Pedaqogika elmləri doktoru, dosent, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

Member since Jun 12, 2023