FİRƏDUN İBRAHİMOV

FİRƏDUN İBRAHİMOV

Son görünmə: 10 aylar əvvəl

ADPU-nun Şəki filialının müəllimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor.

İldən bəri üzv İyul 18, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

TEXNOLOJİ MAŞIN, CİHAZ, ALƏT VƏ MEXANİZMLƏRİN İŞ PRİNSİPLƏRİNİN...

SEVİL İBRAHİMOVA ADPU-nun Şəki filialının müəllimi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-8944-3611