2021-№1

FİGEN YAMAN LESİNGER, Kipr Tibb və Sosial Elmlər Universiteti, Bədən tərbiyəsi və idman məktəbi, Şimali Kipr. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-9556-4305 MEHMET ÇAĞLAR, Lefke Avropa Universiteti, Təhsil fakültəsi. Şimali Kipr. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8288-445X

ONLAYN TƏHSİLİN MÜSBƏT VƏ MƏNFİ TƏRƏFLƏRİ: COVİD-19 pandemiyası dövründə ali məktəb tələbələrinin qavrayışları

LƏMAN İSMAYILOVA, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin magistrantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-6647-9793

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN VII SİNİFLƏRİNDƏ FİZİKA FƏNNİ ÜZRƏ ONLAYN TƏDRİSİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ