2022-№4

AYSEL MƏHƏRRƏMOVA ARTİ-nin Layihələrin idarə olunması şöbəsinin baş mütəxəssisi. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-6668-4869 ZEYNƏB ƏMİRASLANOVA ARTİ-nin Layihələrin idarə olunması şöbəsinin mütəxəssisi. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-4965-2179

DƏRS VƏSAİTLƏRİNDƏ GENDER BƏRABƏRLİYİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ