İLHAM CAVADOV

İLHAM CAVADOV

Son görünmə: 6 aylar əvvəl

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini.

İldən bəri üzv Dek 7, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

Aynur Həşimova, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun mütəxəssisi. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-5374-7226

İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏRİN VƏ AZƏRBAYCANIN ÜMUMTƏHSİL PİLLƏSİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ SİSTEMLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ