SEVİNC CƏLİLOVA

SEVİNC CƏLİLOVA

Son görünmə: 3 aylar əvvəl

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizikanın tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri.

İldən bəri üzv Dek 8, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

ÜMUMİ ORTA TƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ İNKLÜZİV SİNİFLƏRDƏ TƏBİƏT...

Gülşən Musayeva, Baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizikanın tədrisi texnologiyası kafedrası. E-mail: [email protected]...