ZİNYƏT ƏMİROVA

ZİNYƏT ƏMİROVA

Son görünmə: 12 aylar əvvəl

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Milli və beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları şöbəsi, Baş mütəxəssis

İldən bəri üzv İyul 27, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

ÜLKƏR BABAYEVA Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini, Təhsil üzrə doktor (Cons Hopkins Universiteti, ABŞ). E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0003-2376-994X

“MÜHƏNDİSLİKDƏ GENDER BALANSI” TƏDQİQATI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ŞAGİRDLƏRLƏ KEÇİRİLMİŞ SORĞUNUN TƏHLİLİ

İZZƏT ABBASLI Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Milli və beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları şöbəsinin mütəxəssisi. E-mail: [email protected] | https://orcid.org/0000-0003-4602-9688

AZƏRBAYCANIN TIMSS 2019 NƏTİCƏLƏRİNİN İDRAK SAHƏLƏRİ BAXIMINDAN TƏHLİLİ