Tag: ənənəvi öyrənmə

PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ...

DÜNYA ƏHMƏDOVA, Azərbaycan Dillər Universiteti. e-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-4740-4040 NƏZRİN...