Tag: şagird qiymətləndirmələri

LEYLA ABBASLI Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun doktorantı, ABŞ Pensilvaniya Universitetinin Təhsil fakültəsinin tələbəsi. E-mail: [email protected] | https://orcid.org/0000-0002-8026-0974

AZƏRBAYCANIN TIMSS 2019 NƏTİCƏLƏRİNİN MƏZMUN SAHƏLƏRİ BAXIMINDAN TƏHLİLİ