ƏLİZADƏ ƏSGƏRLİ

ƏLİZADƏ ƏSGƏRLİ

Son görünmə: 3 aylar əvvəl

Filologiya elmləri doktoru, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu direktorunun müşaviri

İldən bəri üzv İyul 4, 2023