CAVİD TAPDIQLI

CAVİD TAPDIQLI

Son görünmə: 1 İl əvvəl

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Fizikanın tədrisi texnologiyası kafedrasının doktorantı

İldən bəri üzv İyun 12, 2023