NÜBAR SƏFƏRLİ

NÜBAR SƏFƏRLİ

Son görünmə: 9 aylar əvvəl

"Naxçıvan" Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının baş müəllimi

İldən bəri üzv İyul 4, 2023