NÜBAR SƏFƏRLİ

NÜBAR SƏFƏRLİ

Son görünmə: 3 aylar əvvəl

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının baş müəllimi

İldən bəri üzv İyul 4, 2023