YEŞİM ÜSTÜN AKSOY

YEŞİM ÜSTÜN AKSOY

Son görünmə: 10 aylar əvvəl

Dos. Dr., Yakın Doğu Üniversiteti, Lefkoşa, Şimali Kipr.

İldən bəri üzv İyul 26, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

ŞİMALİ KİPRDƏ TEXNİKİ PEŞƏ HAZIRLIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ...

MEHMET ÇAĞLAR Prof. Dr., Lefke Avrupa Üniversiteti, Lefke, Şimali Kipr. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8288-445X