ZABİTƏ TEYMURLU

ZABİTƏ TEYMURLU

Son görünmə: 12 aylar əvvəl

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Mühəndislik Universitetinin Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrasının dosenti.

İldən bəri üzv İyun 12, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

JALƏ ZEYNALLI Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Mühəndislik Universitetinin Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrasının baş müəllimi.

EFFEKTİV TƏQDİMATIN LİNQVİSTİK, PSİXOLİNQVİSTİK MEYARLARI VƏ NİTQİN STRUKTURU