Tag: #aparanvəaparılanqasnaqlar

TEXNOLOJİ MAŞIN, CİHAZ, ALƏT VƏ MEXANİZMLƏRİN İŞ PRİNSİPLƏRİNİN...

SEVİL İBRAHİMOVA ADPU-nun Şəki filialının müəllimi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi. E-mail: ibrahimova[email protected] https://orcid.org/0000-0002-8944-3611