Tag: onlayn təhsil

VİRTUAL UNİVERSİTET: UTOPİYADAN ZƏRURİ REALLIĞA DOĞRU

XANMURAD ABDULLAYEV Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Azərbaycan, Bakı. [email protected]...

ONLAYN TƏHSİLİN MÜSBƏT VƏ MƏNFİ TƏRƏFLƏRİ: COVİD-19 pandemiyası...

FİGEN YAMAN LESİNGER, Kipr Tibb və Sosial Elmlər Universiteti, Bədən tərbiyəsi və idman məktəbi, Şimali Kipr. E-mail: [email protected]...