Tag: #peşəvətexnikitəhsilinproblemləri

MEHMET ÇAĞLAR Prof. Dr., Lefke Avrupa Üniversiteti, Lefke, Şimali Kipr. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8288-445X

ŞİMALİ KİPRDƏ TEXNİKİ PEŞƏ HAZIRLIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ TƏHSİLALANLARIN MÜNASİBƏTİ