Tag: Şuşa real məktəbi.

ŞUŞA QƏZASINDA İLK TƏHSİL OCAQLARI

İNTİQAM CƏBRAYILOV, KÖNÜL MİKAYILOVA