HƏBİBƏ NƏZİROVA

HƏBİBƏ NƏZİROVA

Son görünmə: 8 aylar əvvəl

ARTİ-nin Layihələrin idarə olunması şöbəsinin mütəxəssisi.

İldən bəri üzv İyun 19, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

DƏRS VƏSAİTLƏRİNDƏ GENDER BƏRABƏRLİYİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ

AYSEL MƏHƏRRƏMOVA ARTİ-nin Layihələrin idarə olunması şöbəsinin baş mütəxəssisi. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-6668-4869...