RASİM HƏSƏNZADƏ

RASİM HƏSƏNZADƏ

Son görünmə: 12 aylar əvvəl

Azərbaycan Texniki Universitetinin Keyfiyyətin Təminatı və Öyrənmə-Öyrətmə Mərkəzinin mütəxəssisi

İldən bəri üzv İyul 4, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

Vaqif Fətullayev, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin SABAH magistratura proqramının Təlim və tədrisin təşkili və metodikası ixtisaslaşmasının magistrantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0009-0005-2718-529X

PISA 2018 NƏTİCƏLƏRİNƏ ƏSASƏN MƏKTƏB MÜHİTİNİN ŞAGİRDLƏRİN AKADEMİK NAİLİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ