Tag: gender balansı

ÜLKƏR BABAYEVA Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini, Təhsil üzrə doktor (Cons Hopkins Universiteti, ABŞ). E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0003-2376-994X

“MÜHƏNDİSLİKDƏ GENDER BALANSI” TƏDQİQATI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ŞAGİRDLƏRLƏ KEÇİRİLMİŞ SORĞUNUN TƏHLİLİ