Tag: #iqtisadiinkişaf

UNİVERSİTETLƏRİN TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİNİN CƏMİYYƏTİN İQTİSADİ...

LEYLA YADİGAROVA, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun doktorantı. E-mail: leyla.yadigarova@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8445-2976