Tag: Pandemiya

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN VII SİNİFLƏRİNDƏ FİZİKA FƏNNİ...

LƏMAN İSMAYILOVA, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin magistrantı. E-mail: ismayilovalman63@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-6647-9793