Tag: Şuşada təhsil

ŞUŞA QƏZASINDA İLK TƏHSİL OCAQLARI

İNTİQAM CƏBRAYILOV, KÖNÜL MİKAYILOVA