Tag: #xüsusiistiliktutumu

ÜMUMİ ORTA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNİN VIII SİNFİNDƏ “BƏRK CİSMİN...

GÜLZAR HÜSEYNOVA Magistrant, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-2120-4294