RASİM ABDURAZAQOV

RASİM ABDURAZAQOV

Son görünmə: 11 aylar əvvəl

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Tədris resursları şöbəsinin müdiri.

İldən bəri üzv İyun 19, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

ÜMUMİ ORTA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNİN VIII SİNFİNDƏ “BƏRK CİSMİN...

GÜLZAR HÜSEYNOVA Magistrant, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-2120-4294

FİZİKA DƏRSİNDƏ İNTERAKTİV KEYS METODUNUN TƏTBİQİ METODİKASI

SURA MƏMMƏDOVA, Magistrant, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. [email protected] https://orcid.org/0000-0002-1697-8148