Arxiv

2022-№1

VİRTUAL UNİVERSİTET: UTOPİYADAN ZƏRURİ REALLIĞA DOĞRU

Ramin Rzayev, Xanmurad Abdullayev, Əbulfət Rəhmanov