ƏBÜLFƏZ SÜLEYMANLI

ƏBÜLFƏZ SÜLEYMANLI

Son görünmə: 10 aylar əvvəl

Prof., Dr., Türk Akademiyası, Astana, Qazaxıstan / Sosiologiya kafedrası, Üsküdar Universiteti, İstanbul, Türkiyə

İldən bəri üzv İyul 27, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

TÜRKİYƏ VƏ QAZAXISTANDA UNİVERSİTETLƏRİN RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYASI:...

NURLAN BAYQABİLOV, Dosent, Dr., Sosiologiya kafedrası, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Astana, Qazaxıstan. E-mail:...

TƏHSİLDƏ RƏQƏMSALLAŞMANIN YARATDIĞI TƏNHALAŞMA PROBLEMİ

NİHAN KALKANDELER Dr., Sosial İş kafedrası, Avrasiya Universiteti, Türkiyə. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-3362-363X...