Tag: alt standartlar

“KİNEMATİKANIN ƏSASLARI” TƏDRİS VAHİDİNƏ DAİR I MƏZMUN...

GÜNEL RƏCƏBOVA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin magistrantı. E-mail: gunel_racabo[email protected] https://orcid.org/0000-0002-6737-3536