Tag: #Virtualpraktikiş

ÜMUMİ ORTA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNİN VIII SİNFİNDƏ “BƏRK CİSMİN...

GÜLZAR HÜSEYNOVA Magistrant, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. E-mail: gulzarhuseynova73@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-2120-4294