HƏMKARLARININ MÜŞAHİDƏ-RƏY MODELİ ƏSASINDA MÜƏLLİMLƏRİN ÖZÜNÜTƏHLİL PROSESİ


Amy Wetterau Zhupikov Mərkəzi Nyu Meksiko İctimai Kolleci, ABŞ. [email protected] https://orcid.org/0000-0002-1475-1548
Refleksiya özünü şəxsi və peşəkar tərəfdən təhlil etmək üçün mühüm bir vasitə kimi uzun müddətdir ki, təbliğ olunur. Hesab edilir ki, müəllimin inkişafı həmkarlarının müşahidəsi ilə idarə edilərsə və strukturlaşdırılmış müzakirələr ilə müşayiət olunarsa, daha səmərəli ola bilər. Bu tədqiqatın məqsədi müəllimlərin həmkarların müşahidə-rəy modelinə münasibətini araşdırmaqdır. Güman edilir ki, müəllimlərin həmkarlarının müşahidəsinə və onların fəaliyyəti barədə rəy bildirməsinə cəlb olunması, təhsilverənlərin öz tədris  üslublarını və metodologiyalarını təkmilləşdirməsinə imkan verəcək.