Tag: İnklüzivlik

İNKLÜZİV TƏHSİLİN TƏHSİLALANLARIN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN...

Tatyana Baklanova, Pedaqogika elmləri doktoru, “Moskva Pedaqoji Dövlət Universiteti” Ali Təhsil üzrə Federal Dövlət Büdcəli Təhsil...