İNTİQAM CƏBRAYILOV

İNTİQAM CƏBRAYILOV

Son görünmə: 9 aylar əvvəl

Pedaqogika elmləri doktoru, professor, ARTİ-nin Təhsilin nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin müdiri

İldən bəri üzv İyun 12, 2023

İzlənilir (0)

İzləyicilər (0)

ÖMÜRBOYU TƏHSİL KONTEKSTİNDƏ KOUÇİNQ ŞƏXSİ KEYFİYYƏTLƏRİ...

Nurlan Məmmədov, Bakı Slavyan Universitetinin Pedaqogika və psixologiya kafedrasının doktorantı. E-mail: [email protected]...

ŞUŞA QƏZASINDA İLK TƏHSİL OCAQLARI

KÖNÜL MİKAYILOVA Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Təhsilin nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin böyük elmi işçisi. E-mail:...