Piano ekran asılılığından qurtarır
 

Araşdırmalar göstərir ki, erkən yaşda musiqi təhsili almağın uşaqların inkişafında xüsusi rolu var. Musiqi təhsilinin diqqəti cəmləmək, yaddaşı gücləndirmək və narahatlığı azaltmaq baxımından faydası çoxdur. Bundan əlavə, musiqi təhsili uşaqların sosiallaşmasına, analitik düşünmə qabiliyyətlərinin inkişafına də təsir edir.

Musiqi təhsilini hansısa bir alətdə ifa etməklə dərinləşdirmək isə uşaqların inkişafında daha böyük üfüqlər açır. Bu məqalədə əsas musiqi alətlərindən biri olan pianoda çalmağın uşaqların inkişafına qatacağı faydadan danışacağıq.

Fortepiano övladınıza nə qazandıracaq?

Konsentrasiya müddətini artırır;

Pianoda çalarkən uşaqlar çox diqqətli olmalıdırlar. Notu izləyərkən pianoda stavenin üzərindəki notun yerini tapmaq və həmin klavişi sıxmaq diqqət tələb edir. Bu şəkildə uşaqların konsentrasiyası güclənir.

Əl-göz koordinasiyasını tənzimləyir;

Uşaqlar ifa zamanı gözləri ilə əsərin notlarını izləyir, əlləri ilə pianonun dillərini sıxırlar. Bu şəkildə əl-göz koordinasiyasını inkişaf etdirən uşaqlara yazmağı öyrənmək daha asan olur.

Sürətli oxuma qabiliyyətini artırır;

Pianoda əsərlər adətən 2 dayaq üzərində yerləşdirilir. Uşaqlar eyni zamanda, məsələn, bir tərəfdən Fa, digər tərəfdən isə Sol düyməsini izləməlidirlər. Bu, uşaqlarda sürətli oxu vərdişlərinin yaranmasına kömək edir.

Eşitmə və şifahi bacarıqları təkmilləşdirir;

Pianoda ifa etmək uşaqların musiqi duyumunun inkişafına kömək edir. Məsələn, izdihamlı və səs-küylü bir mühitdə müəyyən bir səsi daha asan ayırd edə bilərlər. Musiqi bilikləri sayəsində lüğət yaddaşları da güclənir.

Hesablama bacarıqlarını inkişaf etdirir;

Pianoda çalmaq beynin sağ və sol yarım kürələrinin eyni vaxtda işləməsinə səbəb olur. Sol beyin funksiyalarının həyata keçirilməsi sayəsində uşaqların riyazi hesablama qabiliyyətləri inkişaf edir.

İntizam vərdişləri yaradır:

Kiçik yaşlarından ardıcıl olaraq fortepiano dərsləri almaq həm də uşaqlara təhsil intizamını qazanmağa kömək edir. Pianoda ifa səbr və daimi əmək tələb edən bir işdir. Fortepiano təhsilində davamlılığı təmin edən uşaq, ömrünün qalan hissəsində də daha intizamlı olacaq.

Yaddaşın inkişafına töhfə verir;

Uzun illər fortepiano sinfində oxuyan uşaq çoxlu əsərlər ifa edəcək, bəziləri onun yaddaşında qalacaq. Bir müddət sonra o, nota ehtiyac duymadan bir çox əsəri özü ifa edə biləcək. Uşaqların yaddaşı yeni əsərlər öyrəndikcə davamlı olaraq güclənəcək.

Yaradıcılığı gücləndirir;

Uşaqlar fortepiano arxasında əyləşəndə ​​təkcə onlara öyrədilən əsərləri ifa etmirlər. Pianonun klaviş və səslərini araşdırarkən  özləri yeni melodiyalar yaratmağa çalışırlar. Bu yolla onların yaradıcılığı da inkişaf edə bilər.

Narahatlığı azaldır;

 “Musiqi ruhun qidasıdır” deyiminə əsaslanaraq demək olar ki, bu, piano çalmağa da aiddir. Ardıcıl olaraq fortepiano çalmaq uşaqlarda narahatlığı azaldır, psixi sağlamlıqlarına, mənlik hisslərinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir.

Bütün bunlara əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, fortepiano kimi alətdə ifa etmək uşaqları günümüzün ən böyük problemi olan ekran asılılığından qoruya bilər.

Uşağınızın piano çalmağı öyrənməsini istəyirsinizsə, bu məlumatların faydalı olacağını düşünürük.

 

Mənbə:

 https://dergipark.org.tr